Γ. Παλαμάρης

logoΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 106, ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44

ΤΗΛ.FAX: 210 6046351, KIN: 6972 300 578
site: www.e-sculpture.gr / www.gpalamaris.gr
email: info@e-sculpture.gr / info@gpalamaris.gr